UAB „A. Jasevičiaus baldai“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „A. Jasevičiaus baldai“.

Projekto tikslas – įsidiegti saulės jėgainę ir biokuro katilą siekiant naudoti energiją įmonės vidiniams poreikiams tenkinti. Įrangos įdiegimas leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą, mažinti produkcijos savikainą, didinti įmonės konkurencingumą rinkoje. Projektas taip pat darys teigiamą įtaką aplinkai, nes prisidės prie gamtos saugojimo, gamtos išteklių taupymo ir oro užterštumo mažinimo.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto finansavimas – 161 788,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 2 d.